Rozporządzenia północno-zachodnie - Historia

Rozporządzenia północno-zachodnie - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

13 lipca 1787 Kongres Kontynentalny uchwalił rozporządzenie północno-zachodnie. Zakazał niewolnictwa na Terytoriach Północno-Zachodnich. Był to pierwszy akt w toczącej się walce o przyszłość niewolnictwa na nowych terytoriach dołączonych do Stanów Zjednoczonych.

Rozporządzenie północno-zachodnie, 13 lipca 1787 r.

Rozporządzenie Northwest jest jednym z największych amerykańskich dokumentów założycielskich. Często jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć na mocy Statutu Konfederacji.

Ziemia na północ i na zachód od rzeki Ohio stała się częścią Stanów Zjednoczonych na mocy traktatu pokojowego w 1783 r. Virginia twierdziła, że ​​jest to terytorium na mocy swojej karty kolonialnej. Oszczędnie zamieszkana głównie przez kilka plemion indiańskich, Virginia przekazała terytorium Kongresowi w 1781 i ponownie w 1783. Kongres odrzucił niektóre postanowienia pierwszej cesji, ale formalnie zaakceptował zmienioną cesję 1 marca 1784 roku. Artykuły Konfederacji szczególnie dawały Kongresowi władzę administrowania terytoriami, Kongres z konieczności uchwalił kilka środków dotyczących pomiarów, sprzedaży i administracji Starego Północnego Zachodu.

Mapa Terytorium Północno-Zachodniego

Rozporządzenie północno-zachodnie przewidywało rząd terytorium. Kongres miał powołać gubernatora terytorialnego na trzyletnią kadencję, sekretarza stanu na czteroletnią kadencję oraz trzysędziowy sąd z kadencją za dobre zachowanie. Gdy populacja terytorium osiągnęła 5000, można było wyznaczyć terytorialne zgromadzenie ogólne składające się z rady ustawodawczej z pięcioma członkami na pięcioletnią kadencję oraz izby reprezentantów, która miała być podzielona według liczby wolnych męskich mieszkańców. Przedstawiciele mieli mieć dwuletnie kadencje. Rozporządzenie przewidywało, że „gubernator, rada ustawodawcza i izba reprezentantów mają prawo do ustanawiania we wszystkich przypadkach prawa dla dobrego rządzenia okręgiem, które nie jest sprzeczne z zasadami i artykułami niniejszego rozporządzenia”, pod warunkiem, że wszystkie ustawy uchwalone przez większość zarówno rady, jak i zgromadzenia „zostać odesłana do gubernatora za jego zgodę”. Rozporządzenie zawierało skróconą kartę praw składającą się z sześciu artykułów, które tworzyły porozumienie między pierwotnymi stanami a „ludem i stanami na wspomnianym terytorium”. Z terytorium miało powstać od trzech do pięciu stanów. Po osiągnięciu 60 000 mieszkańców ta część terytorium mogła ubiegać się o państwowość na równych zasadach z pierwotnymi stanami. Mieszkańcy nowego państwa mogli napisać własną konstytucję, która musiała mieć republikańską formę rządu.

Nathan Dane

Szósty artykuł Ordynacji zabraniał niewolnictwa i niewoli dłużnika na terytorium. Kiedy Kongres rozważał rozporządzenie w lipcu 1787, delegat Massachusetts, Nathan Dane, autor rozporządzenia, usunął artykuł szósty, ponieważ większość stanów uczestniczących w Kongresie pochodziła z Południa. Delegaci z Południa zachęcali jednak Duńczyka do przywrócenia zakazu, ponieważ mieszkańcy Południa nie chcieli konkurencyjnej gospodarki niewolników na północ od rzeki Ohio. Spodziewano się również, że większość imigrantów na terytorium będzie pochodzić z północnych stanów, a tym samym prawdopodobnie sprzeciwi się niewolnictwu. Co więcej, otwarcie zakazując niewolnictwa na północ od Ohio, Kongres milcząco zezwalałby na niewolnictwo na Terytorium Południowo-Zachodnim. Z wolnością po drugiej stronie rzeki Ohio do szóstego artykułu dodano klauzulę o zbiegłym niewolniku. Artykuły Konfederacji zawierały klauzulę ekstradycyjną wymierzoną w zbiegłych przestępców, ale nie zawierały klauzuli o zbiegach niewolników. Kiedy delegaci na Konwencję Konstytucyjną, zebrani w Filadelfii, zobaczyli klauzulę dotyczącą zbiegłego niewolnika w Rozporządzeniu Północno-Zachodnim, bez większej debaty wprowadzili podobną klauzulę do projektu Konstytucji. Ustawa o zbiegłych niewolnikach z 1793 r. okazała się nieco nieistotna w zwracaniu zbiegłych niewolników, ale znacznie ostrzejsza ustawa o zbiegłych niewolnikach z 1850 r. była jednym z ważnych kroków prowadzących do wojny domowej.

Artur St. Clair

Niektórzy mieszkańcy Południa i niektórzy długoletni mieszkańcy Terytorium Północno-Zachodniego sprzeciwiali się zakazowi niewolnictwa. Bartholomew Cardiveau wyraził takie obawy w długim liście do Arthura St. Claira, pierwszego gubernatora Terytorium Północno-Zachodniego. „Ohydna rezolucja” miała być ustawą ex post facto, która nielegalnie „pozbawiłaby znaczną liczbę obywateli ich własności, nabytej i cieszącej się na długo przed tym, jak byli pod dominacją Stanów Zjednoczonych”. Niektórzy zwolennicy zakazu sugerowali, że zakazuje on tylko „przyszłego importu niewolników do kraju federalnego, który nie miał naruszać praw starożytnych mieszkańców”. Podobno złożono obietnice, że w ponownie uchwalonym Rozporządzeniu z 1789 r. zostanie wstawiona klauzula „wyjaśniająca jego prawdziwe znaczenie, wystarczająca, aby złagodzić obawy ludu, ale tak się nie stało”. W związku z tym właściciele niewolników na Terytorium Północno-Zachodnim, zwłaszcza mieszkańcy hiszpańskojęzyczni, przysięgali wierność Hiszpanii, niektórzy nawet przenieśli się na zachód od rzeki Missisipi, zabierając ze sobą niewolników. Jeśli całkowity zakaz niewolnictwa utrzyma się, „kraj zachodni nieomylnie przez długi czas pozostanie w stanie niemowlęcym”. Cardiveau zasugerował również, że zezwolenie na istnienie niewolnictwa na Terytorium Północno-Zachodnim zapewniłoby miejsce, do którego można by przetransportować wyzwoleńców „bez naruszania prawa własności i bez narażania bezpieczeństwa, pokoju i obyczajów białych przez rozwiązłą mieszankę tak wielu czarnych uwolnione od społeczeństwa, pozbawione przemysłu i niekontrolowane przez zasady moralności lub nawyki dobrego społeczeństwa”. Cardiveau miał nadzieję, że „łagodniejsze unicestwienie niewoli może zostać wprowadzone w Stanach Zjednoczonych” (Bartholomew Cardiveau do Arthur St. Clair, Danville, Kentucky, 30 czerwca 1789, William B. Smith, red., Dokumenty św. Claira. . . (2 tomy, Cincinnati, Ohio, 1882), II, 117-19, 119n-20n.)

Chociaż zakaz niewolnictwa nigdy nie został zmieniony, stosowano różne podstępy, które w istocie pozwalały na istnienie niewolnictwa na terytorium. Kiedy pięć stanów weszło do Unii (Ohio, Indiana, Michigan, Illinois i Wisconsin), wszystkie ich konstytucje zakazywały niewolnictwa.


Wstęp

Rozporządzenie północno-zachodnie, oficjalnie zatytułowane „Rozporządzenie dla rządu terytorium Stanów Zjednoczonych na północny zachód od rzeki Ohio”, zostało przyjęte przez Kongres Konfederacji w dniu 13 lipca 1787 roku. rząd Terytorium Północno-Zachodniego przedstawił proces przyjęcia nowego stanu do Unii i zagwarantował, że nowo utworzone stany będą równe pierwotnym trzynastu stanom. Uważany za jeden z najważniejszych aktów ustawodawczych Kongresu Konfederacji, rozporządzenie północno-zachodnie chroniło również wolności obywatelskie i zakazane niewolnictwo na nowych terytoriach


Północny zachód i rozporządzenia, 1783-1858

Pod wieloma względami definicja instytucji politycznych i przepisy dotyczące pomiarów ziemi na Starym Północnym Zachodzie wyznaczają wzór dla reszty nowego narodu. Gdy stany wschodnie zrzekły się swoich roszczeń w kraju Ohio, pojawiła się potrzeba określenia, w jaki sposób te starsze stany miałyby się odnosić do tego, co ukształtowało się na obszarze w dużej mierze niezaludnionym. Rozporządzenie północno-zachodnie z 1787 r. określiło proces, w ramach którego ziemia miała zostać zorganizowana jako terytoria zależne, a następnie jako stany w pełni równe statusowi z tymi, które już były w związku. Prawo do głosowania miało zostać rozszerzone na prawie wszystkich wolnych białych mężczyzn. Zagwarantowano prawa habeas corpus, proces przed ławą przysięgłych i wolność religijną. Zasadniczo niewolnictwo było zabronione. (Skuteczny zakaz niewolnictwa został uregulowany stan po stanie). Powiązane z nim rozporządzenie z 1785 r. określało proces, w ramach którego tytuł do gruntów publicznych miał być przeniesiony na stany i jednostki. Ustanowiła system ankietowy wyznaczający jednolite place nieruchomości (odcinki i gminy) pod kątem jednolitego układu współrzędnych oraz określiła warunki sprzedaży badanej nieruchomości. Przewidywał również, że grunty publiczne będą zarezerwowane dla stanów w celu promowania rozwoju edukacji.

Michigan, Wisconsin i Minnesota stanowiły północną warstwę stanów Terytorium Północno-Zachodniego. Każda przechodziła fazę terytorialną, której granice znacznie wykraczały poza te przypisane państwu. Każdy z nich był hojny w skali w porównaniu do wschodnich stanów (jak powiedzmy Delaware czy Rhode Island), z granicami ustalonymi na długo przed osadnictwem w arbitralnym nawiązaniu do cech naturalnych (jeziora, rzeki) i linii prostych. Pierwotne postanowienie, zgodnie z którym południowy kraniec jeziora Michigan wyznaczał południową granicę północnego poziomu, odmawiałoby dostępu do jeziora Indiany i Illinois i zostało znacznie zmienione. Kongres dodał Górny Półwysep do Michigan jako rekompensatę za takie zmiany na koszt Michigan (z myślą, że ten obszar i tak jest bezwartościowy!). Tylko ta część Minnesoty na wschód od Missisipi należała do Terytorium Północno-Zachodniego, ale praktycznie rzecz biorąc Minnesota była traktowana jak jej siostrzane stany w warstwie północnej. We wszystkich z nich tradycyjne angielskie prawa były osadzone w ich instytucjach, a ich konstytucje przewidywały powszechne (białe) prawo wyborcze i podział między organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej.

Rzut oka na posiadłość lub mapę drogową obszaru lub jakiejkolwiek jego części daje poczucie, w jakim stopniu wzorce geodezyjne na Górnym Środkowym Zachodzie są zgodne z postanowieniami Rozporządzenia z 1785 roku. O ile topografia nie zabrania tej praktyki (a często nawet wtedy, gdy to robi), właściwości i granice biegną w liniach prostych dyktowanych przez system narodowy. Zapewnienie wsparcia edukacji poprzez sprzedaż gruntów publicznych odegrało ważną rolę w zaangażowaniu stanów Upper Midwest w publiczne wspieranie edukacji na wszystkich poziomach.

System wypracowany w rozporządzeniach okazał się mądry, prężny i praktyczny oraz stosowany w większości kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Ewolucja Starego Północnego Zachodu wskazała drogę. Zanim Minnesota weszła do unii w 1858 r., proces zapoczątkowany w latach 80. XVIII wieku był już pewnie wdrożony.


Zarządzenie Północno-Zachodnie

Bez względu na to, czy Stany Zjednoczone postanowią w Kongresie, że wspomniane terytorium, dla celów rządu tymczasowego, będzie jednym okręgiem, podlegającym jednak podziałowi na dwa okręgi, ponieważ przyszłe okoliczności mogą, zdaniem Kongresu, sprawić, że korzystny.

Źródło: Francis Newton Thorpe, red., Konstytucje federalne i stanowe, karty kolonialne i inne prawa organiczne stanów, terytoriów i kolonii tworzących obecnie lub dotychczas Stany Zjednoczone Ameryki, Tom. 2 (1909), s. 957-962.

Jeżeli władze postanowią, że majątek zarówno właścicieli rezydentów, jak i nierezydentów na wspomnianym terytorium, w stanie śmierci bez testamentu, zstąpi i zostanie rozdzielony między ich dzieci i potomków zmarłego dziecka w częściach równych, zstępnych zmarłego dziecka lub wnuka do przejęcia części zmarłego rodzica w równych częściach między sobą, a jeżeli nie będzie dzieci ani zstępnych, to w równych częściach najbliższemu krewnemu, w równym stopniu i wśród zastawów, dzieci zmarłego brata lub siostry beztestamentowego będą mieli w równych częściach udział ich zmarłego rodzica i w żadnym wypadku nie będzie rozróżnienia między pokrewieństwem pełnej i półkrwi, z wyjątkiem wdowy z testamentem, jej trzeciej części nieruchomość dożywotnia i jedna trzecia majątku osobistego oraz niniejsza ustawa dotycząca potomków i posagów pozostają w mocy do czasu zmiany przez ustawodawcę okręgu. Dopóki gubernator i sędziowie nie przyjmą ustaw, o których mowa poniżej, majątki na wspomnianym terytorium mogą być sporządzane lub zapisywane w testamencie na piśmie, podpisanym i opieczętowanym przez tego, w którym majątek może znajdować się (będąc w pełnym wieku) i poświadczony przez trzech świadków – a nieruchomości mogą być przekazane w drodze dzierżawy i wydania lub w drodze negocjacji i sprzedaży, podpisane, opieczętowane i dostarczone przez osobę pełnoletnią, w której mogą znajdować się nieruchomości, i poświadczone przez dwóch świadków, pod warunkiem, że takie testamenty być należycie udowodnione i takie przejęcia będą uznane lub ich wykonanie należycie udowodnione i odnotowane w ciągu jednego roku od wyznaczenia w tym celu odpowiednich sędziów, sądów i rejestrów, a majątek osobisty może zostać przeniesiony przez doręczenie, z zastrzeżeniem jednak, że mieszkańcom Francji i Kanady oraz innym osadnikom Kaskaskich, Saint Vincents i sąsiednich wiosek, którzy dotychczas uważali się za obywateli Wirginii, ich prawa i zwyczaje obowiązujące obecnie wśród nich, w odniesieniu do pochodzenia i przewozu mienia.

Niezależnie od decyzji władz, o których mowa powyżej, Kongres będzie mianował od czasu do czasu gubernatora, którego komisja będzie obowiązywać przez okres trzech lat, chyba że wcześniej zostanie odwołany przez Kongres, będzie on rezydował w dystrykcie i będzie miał prawo własności posiadłość tam, na tysiącu akrów ziemi, podczas sprawowania swego urzędu.

Kongres mianuje od czasu do czasu sekretarza, którego komisja będzie obowiązywać przez cztery lata, chyba że wcześniej zostanie odwołana, będzie on mieszkał w dystrykcie i miał w nim prawo własności na pięciuset akrach ziemi, podczas gdy w sprawowanie urzędu. Do jego obowiązków należy przechowywanie i ochrona aktów i ustaw uchwalonych przez ustawodawcę, akt publicznych dystryktu oraz postępowania gubernatora w jego wydziale wykonawczym, a także przekazywanie co sześć miesięcy autentycznych kopii takich aktów i postępowań. sekretarz Kongresu. Zostanie również powołany sąd składający się z trzech sędziów, z których dwóch tworzy sąd, który będzie miał jurysdykcję prawa zwyczajowego i zamieszka w okręgu, a każdy z nich będzie miał w nim własny majątek o powierzchni pięciuset akrów grunty, podczas gdy w sprawowaniu swoich urzędów i ich prowizji pozostają w mocy w czasie dobrego zachowania.

Gubernator i sędziowie, lub większość z nich, przyjmą i opublikują w dystrykcie takie prawa stanów pierwotnych, karne i cywilne, jakie mogą być konieczne i najlepiej dostosowane do okoliczności dystryktu, i zgłaszają je Kongresowi od czasu do czasu do czasu, które ustawy będą obowiązywać w okręgu do czasu zorganizowania w nim zgromadzenia ogólnego, chyba że Kongres odrzuci je, ale później ustawodawca będzie miał prawo je zmienić, jak uzna za stosowne.

Na razie gubernator będzie naczelnym dowódcą milicji, mianuje i mianuje wszystkich oficerów w tym samym stopniu, niż oficerów generalnych, wszyscy oficerowie generalni będą mianowani i mianowani przez Kongres.

Przed zorganizowaniem walnego zgromadzenia gubernator mianuje w każdym hrabstwie lub gminie takich sędziów i innych urzędników cywilnych, jakie uzna za konieczne dla zachowania w nich spokoju i porządku. Po zorganizowaniu zgromadzenia ogólnego uprawnienia i obowiązki sędziów i innych urzędników cywilnych zostaną uregulowane i określone przez wspomniane zgromadzenie, ale wszyscy sędziowie i inni urzędnicy cywilni, którzy nie są inaczej uregulowani w niniejszym dokumencie, będą, podczas trwania tego tymczasowego rządu, mianowany przez wojewodę.

W celu zapobiegania przestępstwom i urazom, ustawy, które mają zostać przyjęte lub wprowadzone, będą obowiązywać we wszystkich częściach okręgu, a w celu przeprowadzenia procesu, karnego i cywilnego, gubernator dokona odpowiednich podziałów i będzie postępował od czasu do czasu. czas, w zależności od okoliczności, na rozłożenie części okręgu, w którym tytuły indyjskie wygasną, na hrabstwa i gminy, z zastrzeżeniem jednak takich zmian, jakie mogą być następnie dokonane przez ustawodawcę.

Gdy tylko w okręgu będzie pięć tysięcy wolnych pełnoletnich mężczyzn, po przedstawieniu dowodu na to gubernatorowi, otrzymają oni upoważnienie, w odpowiednim czasie i miejscu, do wybrania przedstawicieli ze swoich powiatów lub gmin do reprezentowania ich na zgromadzeniu ogólnym : pod warunkiem, że na każdych pięciuset wolnych mieszkańców płci męskiej przypada jeden przedstawiciel, i tak dalej, stopniowo, wraz z liczbą wolnych mieszkańców płci męskiej, prawo do reprezentacji będzie wzrastać, aż liczba przedstawicieli osiągnie dwadzieścia pięć, po czym liczbę i proporcję przedstawicieli określa ustawodawca: pod warunkiem, że żadna osoba nie jest uprawniona ani nie kwalifikuje się do występowania w charakterze przedstawiciela, chyba że jest obywatelem jednego ze Stanów Zjednoczonych od trzech lat i ma miejsce zamieszkania w dystrykcie, lub będzie mieszkał w okręgu przez trzy lata, a w każdym przypadku będzie również posiadać, za prostą opłatą, dwieście akrów ziemi z w tym samym: pod warunkiem również, że prawo własności na pięćdziesiąt akrów ziemi w dystrykcie, będąc obywatelem jednego ze stanów i zamieszkałym w dystrykcie, lub podobnym prawem własności i dwuletnim pobytem w dystrykcie będzie niezbędne do zakwalifikowania człowieka jako elektora przedstawiciela.

Wybrani w ten sposób przedstawiciele będą sprawować urząd na okres dwóch lat, a w przypadku śmierci przedstawiciela lub usunięcia go z urzędu wojewoda wydaje nakaz do powiatu lub gminy, której był członkiem, aby wybrać innego na jego miejsce. , aby służyć za pozostałą część terminu.

Zgromadzenie ogólne lub ustawodawca składają się z gubernatora, rady ustawodawczej i izby reprezentantów. Rada Legislacyjna składać się będzie z pięciu członków, których urząd będzie trwał przez pięć lat, chyba że Kongres wcześniej usunie trzech z nich, z których ma być kworum; a członkowie Rady będą nominowani i mianowani w następujący sposób, w następującym brzmieniu: wkrótce po wyborze przedstawicieli gubernator wyznaczy czas i miejsce ich wspólnego spotkania, a kiedy się spotkają, wyznaczą dziesięć osób, mieszkańców okręgu, z których każdy posiada prawo własności na pięciuset akrach ziemi i zwróci ich imiona i nazwiska do Kongresu, z których pięć Kongres mianuje i zleca do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej, a ilekroć w radzie pojawi się wakat, przez śmierć lub usunięcie ze stanowiska, izba reprezentantów mianuje dwie osoby, zakwalifikowane jako wyżej, na każdy wakat i zwracają swoje nazwiska Kongresowi, z których jeden Kongres mianuje i komisję na pozostałą część kadencji i co pięć lat, co najmniej na cztery miesiące przed upływem okresu służby spośród członków rady, wspomniana izba mianuje dziesięć osób, zakwalifikowanych jak wyżej, i zwraca ich nazwiska Kongresowi, z których pięć Kongres mianuje i mianuje, aby służyli jako członkowie rady przez pięć lat, chyba że wcześniej zostały usunięte. A gubernator, rada ustawodawcza i izba reprezentantów mają prawo ustanawiać we wszystkich przypadkach prawa dla dobrego rządzenia dystryktem, nie sprzeciwiające się zasadom i artykułom ustanowionym i ogłoszonym w tym zarządzeniu. I wszystkie projekty ustaw, przegłosowane większością w izbie i większością w radzie, będą kierowane do gubernatora w celu uzyskania jego zgody, ale żaden projekt ustawy lub akt ustawodawczy nie będzie miał jakiejkolwiek mocy bez jego zgody. Gubernator ma prawo zwoływać, prorogować i rozwiązywać zgromadzenie ogólne, gdy jego zdaniem będzie to wskazane.

Gubernator, sędziowie, rada ustawodawcza, sekretarz i inni urzędnicy, których Kongres wyznaczy w dystrykcie, składają przysięgę lub deklarację wierności i urzędu gubernatora przed prezydentem Kongresu, a wszystkich innych urzędników przed gubernatorem. Gdy tylko w okręgu zostanie utworzona legislatura, rada i dom, zebrane w jednej sali, mają prawo wspólnego głosowania do wyboru delegata na Kongres, który będzie miał miejsce w Kongresie, z prawem do debaty, ale nie głosowania w tym rządzie tymczasowym.

oraz o rozszerzenie podstawowych zasad wolności obywatelskiej i religijnej, które stanowią podstawę, na której te republiki, ich prawa i konstytucje są budowane, w celu ustalenia i ustanowienia tych zasad jako podstawy wszystkich praw, konstytucji i rządów, które na zawsze zostaną utworzone na wspomnianym terytorium zapewnić również ustanowienie stanów i stałego rządu na nich oraz ich dopuszczenie do udziału w radach federalnych na równi z pierwotnymi stanami, w tak wczesnych okresach, jak to będzie zgodne z interesem ogólnym :

Niniejszym postanowiono i ogłoszono przez wyżej wymienioną władzę, że następujące artykuły będą uważane za artykuły porozumień między pierwotnymi stanami a narodami i państwami na wspomnianym terytorium i na zawsze pozostaną niezmienne, chyba że za obopólną zgodą, na to:

ARTYKUŁ I

Żadna osoba, która poniża się w pokojowy i uporządkowany sposób, nigdy nie będzie molestowana z powodu swego sposobu kultu lub uczuć religijnych na wspomnianym terytorium.

ARTYKUŁ II

Mieszkańcy wspomnianego terytorium mają zawsze prawo do korzystania z nakazów habeas corpus i procesu przed ławą przysięgłych proporcjonalnej reprezentacji narodu w prawodawstwie oraz w postępowaniu sądowym zgodnie z trybem prawa powszechnego. Wszystkie osoby podlegają kaucji, chyba że w przypadku poważnych przestępstw, gdy dowód jest oczywisty lub domniemanie jest duże. Wszystkie grzywny będą umiarkowane i nie będą nakładane żadne okrutne lub nietypowe kary. Nikt nie może być pozbawiony wolności lub własności, jak tylko na podstawie osądu swoich rówieśników lub prawa kraju, a jeśli publiczne wymogi sprawią, że dla wspólnego zachowania konieczne będzie zabranie mienia jakiejkolwiek osoby lub zażądanie jego szczególnych usług za to samo wypłaca się pełne odszkodowanie. W sprawiedliwym zachowaniu praw i własności rozumie się i oświadcza, że ​​żadne prawo nie powinno być nigdy ustanawiane ani obowiązywać na wspomnianym terytorium, które w jakikolwiek sposób zakłóca lub wpływa na prywatne umowy lub zobowiązania, zawarte w dobrej wierze. , i bez oszustw wcześniej utworzonych.

ARTYKUŁ III

Religia, moralność i wiedza niezbędne do dobrego rządzenia i szczęścia ludzkości, szkoły i środki edukacji będą zawsze popierane. W stosunku do Indian zawsze należy przestrzegać najwyższej dobrej wiary, ich ziemie i mienie nigdy nie zostaną im odebrane bez ich zgody, a ich własność, prawa i wolności nigdy nie będą najeżdżane ani naruszane, chyba że w sprawiedliwych i zgodnych z prawem wojnach dozwolonych przez Kongres ale prawa oparte na sprawiedliwości i ludzkości będą od czasu do czasu ustanawiane, aby zapobiec wyrządzaniu im zła i zachować pokój i przyjaźń z nimi.

ARTYKUŁ IV

Wspomniane terytorium oraz stany, które mogą być na nim utworzone, na zawsze pozostaną częścią tej konfederacji Stanów Zjednoczonych Ameryki, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Konfederacji i zmian w nich dokonanych zgodnie z konstytucją oraz wszystkich aktów i zgodne z nimi obrzędy Stanów Zjednoczonych zebrane w Kongresie. Mieszkańcy i osadnicy na wspomnianym terytorium będą zobowiązani do spłaty części zaciągniętych lub do zaciągnięcia długów federalnych oraz proporcjonalnej części wydatków rządowych, które Kongres przydzieli im według tych samych wspólnych zasad i środków. zgodnie z którymi ich podziały będą dokonywane na inne stany, a podatki za zapłacenie ich części będą nakładane i nakładane przez władzę i kierownictwo ustawodawców okręgu lub okręgów lub nowych stanów, tak jak w pierwotnych stanach, w obrębie czas uzgodniony przez Stany Zjednoczone w Kongresie. Organy ustawodawcze tych okręgów lub nowych stanów nigdy nie będą ingerować w pierwotne zagospodarowanie ziemi przez Stany Zjednoczone w zgromadzonym Kongresie, ani w żadne przepisy, które Kongres może uznać za konieczne dla zabezpieczenia tytułu własności na takiej ziemi nabywcom działającym w dobrej wierze. Żaden podatek nie będzie nakładany na grunty będące własnością Stanów Zjednoczonych, a właściciele niebędący rezydentami w żadnym wypadku nie będą opodatkowani w wysokości wyższej niż rezydenci. Wody żeglowne prowadzące do Missisipi i Świętego Wawrzyńca oraz miejsca tranzytowe między nimi będą na zawsze wolnymi drogami powszechnymi, zarówno dla mieszkańców wspomnianego terytorium, jak i dla obywateli Stanów Zjednoczonych i innych stanów, które mogą zostać przyjęci do konfederacji bez żadnych podatków, opłat lub cła.

ARTYKUŁ V

Na wspomnianym terytorium zostanie utworzonych nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć stanów, a granice stanów, jak tylko Virginia zmieni swój akt cesji i zgodę na to, zostaną ustalone i ustalone w następujący sposób: : Zachodni stan na wspomnianym terytorium będzie ograniczony rzekami Missisipi, Ohio i Wabash bezpośrednią linią poprowadzoną od Wabash i Post Vincents, na północ od linii terytorialnej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą oraz przez wspomnianą linię terytorialną linia do Lake of the Woods i Missisipi. Stan środkowy będzie ograniczony wspomnianą linią bezpośrednią, Wabash od Post Vincents do Ohio, Ohio, linią bezpośrednią poprowadzoną na północ od ujścia Wielkiego Miami do wspomnianej linii terytorialnej oraz wspomnianą linią terytorialną. linia. Stan wschodni będzie ograniczony ostatnią wspomnianą linią bezpośrednią, Ohio, Pensylwania i wspomnianą linią terytorialną: pod warunkiem jednak, i zostanie dalej zrozumiane i ogłoszone, że granice tych trzech stanów będą dotychczas podlegały zostanie zmienione tak, że jeśli Kongres uzna to za celowe, będzie miał prawo do utworzenia jednego lub dwóch stanów w tej części wspomnianego terytorium, która leży na północ od linii wschodniej i zachodniej poprowadzonej przez południowe zakole lub krańce jeziora Michigan. I ilekroć którykolwiek z wymienionych stanów będzie miał w nim sześćdziesiąt tysięcy wolnych mieszkańców, stan taki zostanie przyjęty przez swoich delegatów do Kongresu Stanów Zjednoczonych, na równych prawach ze stanami pierwotnymi pod każdym względem i będzie miał swobodę tworzenia stała konstytucja i rząd stanowy: pod warunkiem, że konstytucja i rząd, które mają być utworzone, będą republikańskie i zgodne z zasadami zawartymi w tych artykułach oraz, o ile może to być zgodne z ogólnym interesem konfederacji, takie przyznanie będą dozwolone we wcześniejszym okresie i gdy liczba wolnych mieszkańców może być mniejsza niż sześćdziesiąt tysięcy.

ARTYKUŁ VI

Na wspomnianym terytorium nie może być ani niewolnictwo, ani przymusowa niewola, z wyjątkiem kary za przestępstwa, za które strona zostanie należycie skazana: pod warunkiem, że zawsze jakakolwiek osoba uciekająca na to terytorium, od której zgodnie z prawem żąda się pracy lub służby w którejkolwiek stanów pierwotnych, taki uciekinier może być zgodnie z prawem odzyskany i przekazany osobie twierdzącej, że jej praca lub usługi są wymienione powyżej.

Jakby władza ta zarządziła, że ​​uchwały z dnia 23 kwietnia 1784 r. w przedmiocie tego zarządzenia są i tym samym zostają uchylone i uznane za nieważne.

Uczynione przez Stany Zjednoczone na zgromadzeniu Kongresu dnia 13 lipca roku Pańskiego tysiąc siedemset osiemdziesiątego siódmego, a ich suwerenności i niepodległości dwunastego.


Znaczenie

Zniesienie i przeniesienie roszczeń przez państwa

Znaczenie Rozporządzenia Północno-Zachodniego z 1787 r. wynika z ustanowionego przez nie precedensu, jakim jest zachodnia ekspansja Stanów Zjednoczonych poprzez włączenie nowych stanów zamiast rozszerzania istniejących. Jego intencją było pokazanie, że ziemia na północ od rzeki Ohio i na wschód od rzeki Mississippi zostanie zasiedlona i stanie się częścią Stanów Zjednoczonych, które do tej pory były zabronione pod zabudowę. Wszystkie nieosiedlone ziemie zostały przekazane przez pierwotne stany rządowi federalnemu, który miał być zarządzany bezpośrednio przez Kongres w celu utworzenia nowych stanów. Ponadto wszystkie planowane w przyszłości szlaki nawigacyjne, transportowe i komunikacyjne zostały stworzone z myślą o ekspansji poza terytoria północno-zachodnie. Tym samym ten CCt znacznie przyspieszył ekspansję Stanów Zjednoczonych na zachód.

Stworzenie i przyjęcie nowych stanów

Rozporządzenie wyznaczało wzór rządów w nowych stanach poprzez mianowanie gubernatorów, sekretarzy i rad ustawodawczych, które miały rządzić nowymi stanami, aż populacja osiągnie 5000 wolnych męskich mieszkańców, po czym lud będzie mógł wybrać swoich przedstawicieli. Wszystkie ziemie na tym obszarze podlegały Konfederacji Stanów Zjednoczonych i funkcjonowały zgodnie z prawami Artykułów Konfederacji, dzięki czemu obszar ten podlegał regułom wszystkich stanów, a nie jednego stanu. Każdy stan, który osiągnąłby populację 60 000 lub więcej, byłby reprezentowany w Kongresie jako równy pierwotnym 13 stanom. Ohio było pierwszym stanem, który osiągnął ten status.

Ustanawianie praw naturalnych

W rozporządzeniu stworzono zapisy dotyczące praw naturalnych, takich jak prawa majątkowe, tolerancja religijna, prawa ustawowe. Postanowienia te obowiązywały do ​​czasu opracowania Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Karty Praw, która zawierała wiele koncepcji tego rozporządzenia.

Edukacja

Tworzenie instytucji edukacyjnych, takich jak uniwersytety i szkoły, było ważnym czynnikiem w zasiedleniu tych obszarów. Pozwoliło to również Manasseh Cutlerowi i Rufusowi Putnamowi, którzy byli częścią Ohio Land Company, wpłynąć na rozporządzenie i pozwolić firmie na zakup około pół miliona akrów ziemi. Dwóch studentów ukończyło studia licencjackie na Uniwersytecie Ohio, jako pierwsi z wielu przyszłych.

Zakaz niewolnictwa

Ze względu na klauzulę zakazu niewolnictwa rzekę Ohio oficjalnie uznano za wolne i niewolnicze terytoria, między rzeką Missisipi a pasmem Appalachów, co było kluczowe dla zrównoważenia poglądów politycznych pro-niewolniczych i antyniewolniczych, aż do Wojna domowa w XIX wieku. Jednak właściciele niewolników z innych miejsc mogli odzyskać niewolników, jeśli uciekli na terytoria północno-zachodnie.

Przepisy dla rdzennych Indian:

W rozporządzeniu wspomniano dość szczegółowo o wytyczeniu obszarów, które plemiona indiańskie utraciły lub zrzekły się. Wspomniano również o tym, jak prawo rządowe ma być stosowane na takich obszarach i że ogólne zachowanie Amerykanów wobec plemion ma być przyjazne z natury iw dobrej wierze. Jednak wielu rdzennych Indian nie uznało tego zarządzenia, co doprowadziło do bitew i ich ostatecznej porażki pod Fallen Timbers.


Rozporządzenie północno-zachodnie (1787)

Oficjalnie zatytułowane rozporządzenie dla rządu terytorium Stanów Zjednoczonych na północny zachód od rzeki Ohio, rozporządzenie północno-zachodnie zostało uchwalone 13 lipca 1787 r.

The Northwest Ordinance, adopted July 13, 1787, by the Confederation Congress, chartered a government for the Northwest Territory, provided a method for admitting new states to the Union from the territory, and listed a bill of rights guaranteed in the territory. Following the principles outlined by Thomas Jefferson in the Ordinance of 1784, the authors of the Northwest Ordinance (probably Nathan Dane and Rufus King) spelled out a plan that was subsequently used as the country expanded to the Pacific.

The following three principal provisions were ordained in the document: (1) a division of the Northwest Territory into "not less than three nor more than five States" (2) a three-stage method for admitting a new state to the Union—with a congressionally appointed governor, secretary, and three judges to rule in the first phase an elected assembly and one nonvoting delegate to Congress to be elected in the second phase, when the population of the territory reached "five thousand free male inhabitants of full age" and a state constitution to be drafted and membership to the Union to be requested in the third phase when the population reached 60,000 and (3) a bill of rights protecting religious freedom, the right to a writ of habeas corpus, the benefit of trial by jury, and other individual rights. In addition the ordinance encouraged education and forbade slavery.

The copy of the ordinance on this site is a printed document, dated in the last paragraph and signed by the secretary of Congress, Charles Thomson.

(Information excerpted from National Archives Education Staff. The Constitution: Evolution of a Government. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2001.)


Northwest Ordinance

Still, at least Macklemore sounds like a white guy from the Pacific Northwest.

When, in succession, he made Vertigo (1958), North by Northwest (1959), Psycho (1960), and The Birds (1963).

There was a logic to it – many of the wines were from the Pacific Northwest, principally from Oregon and Washington state.

Al Ghabban compared one of these sites, Tayma, in the northwest, to New York City, and another one, Thaj, to Dubai.

The Spanish press reports that she is originally from Galicia in northwest Spain.

Now, the whole Northwest groaned beneath a cast-iron prohibition law at that time, and for some years thereafter.

Henry Hudson sailed from Gravesend on his first voyage for the discovery of a northwest passage to India.

He came nearly doing it, and for a day McNeil was in doubt as to which way he had gone—to the northwest or the north.

Harry rode to the northwest, for he knew it was in that direction Poindexter was rallying his forces.

That is not the case with the one that extends northwest and southeast, for it is flooded with sunlight most of the day.


Northwest Ordinances - History

Northwest Ordinance
Digital History ID 255

Some of the bitterest controversies in post-Revolutionary American involved western land. Connecticut, Georgia, Massachusetts, New York, North and South Carolina, and Virginia insisted that their colonial charters extended their boundaries to the Mississippi River or beyond. Maryland, which had no western land claims, refused to approve the Articles of Confederation unless it received assurance that the other states agreed to yield their claims to the federal government. Between 1781 and 1785, the "landed" states ceded their western land claims to Congress. Virginia ceded the single largest area to the national government. Known as the Northwest Territories, it comprised the present-day states of Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, and Wisconsin, as well as part of Minnesota.

In hopes of raising revenue from the sale of western land, Congress passed the Land Ordinance of 1785. It provided for the division of the Northwest Territory into townships, each of which would be subdivided into lots a mile square, or 640 acres. The cost of a single lot was too high--a minimum of $640--to attract buyers. In the end, Congress agreed to sell over a million acres to a group of New England land speculators, who called themselves the Ohio Company, for less than ten cents an acre.

Another source of controversy involved the governance of the western territories. No one yet knew whether the western lands would remain part of the United States or form a separate confederation or whether any states created out of the West would be equal to the original states. Thomas Jefferson in 1784 proposed that the Northwest Territories be divided into ten units and that any one of them could become a state as soon as its population equalled that of the smallest existing state. Many Easterners opposed this proposal, fearing that western states would quickly dominate Congress.

In 1787, Congress adopted the Northwest Ordinance, which provided a model for the organization of future territories. The ordinance gave Congress the power to divide the area into three to five separate territories. Congress would appoint a governor, a secretary, and three judges to govern each territory. When a territory had 5000 free adult males, it could send a non-voting member to Congress and choose a territorial legislature (whose enactments had to be approved by the Congressionally-appointed governor). Once a territory had 60,000 free inhabitants, it could apply for admission as a state, with all the rights of the existing states.

The Northwest Ordinance guaranteed residents' property rights as well as other rights such as trial by jury and freedom of religion. It also prohibited slavery in the Northwest Territory.

From the outset, the issue of slavery in the western territories was a major source of controversy. When North Carolina and Georgia ceded their western lands to the federal government, they stipulated that slavery be permitted in any territories made out of those lands. In 1784, Jefferson offered a proposal to prohibit slavery in any new state after 1800. The Continental Congress defeated this measure by a single vote. Just six years later, in stark contrast, Congress omitted any mention of slavery when it set up territorial governments in the Southwest.

Even though the prohibition of slavery in the Northwest Ordinance seems clear, it must be emphasized that this provision did not affect slaves already living in the territory and did not prevent some slaveholders from bringing slaves into Indiana and Illinois territories. In parts of the Old Northwest, there was strong pressure for slavery. In 1802, a convention in Indiana Territory asked Congress to allow slaves to be brought into the region. Later, an indentured servant act allowed de facto slavery in the territory. It was only in 1823 that Illinois defeated the efforts of a proslavery party. These antislavery victories drew heavily on the precedent of the Ordinance of 1787.


Document: Section 1. Be it ordained by the United States in Congress assembled, That the said territory, for the purposes of temporary government, be one district, subject, however, to be divided into two districts, as future circumstances may, in the opinion of Congress, make it expedient.

Sec 2. Be it ordained by the authority aforesaid, That the estates, both of resident and nonresident proprietors in the said territory, dying intestate, shall descent to, and be distributed among their children, and the descendants of a deceased child, in equal parts the descendants of a deceased child or grandchild to take the share of their deceased parent in equal parts among them: And where there shall be no children or descendants, then in equal parts to the next of kin in equal degree and among collaterals, the children of a deceased brother or sister of the intestate shall have, in equal parts among them, their deceased parents' share and there shall in no case be a distinction between kindred of the whole and half blood saving, in all cases, to the widow of the intestate her third part of the real estate for life, and one third part of the personal estate and this law relative to descents and dower, shall remain in full force until altered by the legislature of the district. And until the governor and judges shall adopt laws as hereinafter mentioned, estates in the said territory may be devised or bequeathed by wills in writing, signed and sealed by him or her in whom the estate may be (being of full age), and attested by three witnesses and real estates may be conveyed by lease and release, or bargain and sale, signed, sealed and delivered by the person being of full age, in whom the estate may be, and attested by two witnesses, provided such wills be duly proved, and such conveyances be acknowledged, or the execution thereof duly proved, and be recorded within one year after proper magistrates, courts, and registers shall be appointed for that purpose and personal property may be transferred by delivery saving, however to the French and Canadian inhabitants, and other settlers of the Kaskaskies, St. Vincents and the neighboring villages who have heretofore professed themselves citizens of Virginia, their laws and customs now in force among them, relative to the descent and conveyance, of property.

ust. 3. Be it ordained by the authority aforesaid, That there shall be appointed from time to time by Congress, a governor, whose commission shall continue in force for the term of three years, unless sooner revoked by Congress he shall reside in the district, and have a freehold estate therein in 1,000 acres of land, while in the exercise of his office.

ust. 4. There shall be appointed from time to time by Congress, a secretary, whose commission shall continue in force for four years unless sooner revoked he shall reside in the district, and have a freehold estate therein in 500 acres of land, while in the exercise of his office. It shall be his duty to keep and preserve the acts and laws passed by the legislature, and the public records of the district, and the proceedings of the governor in his executive department, and transmit authentic copies of such acts and proceedings, every six months, to the Secretary of Congress: There shall also be appointed a court to consist of three judges, any two of whom to form a court, who shall have a common law jurisdiction, and reside in the district, and have each therein a freehold estate in 500 acres of land while in the exercise of their offices and their commissions shall continue in force during good behavior.

ust. 5. The governor and judges, or a majority of them, shall adopt and publish in the district such laws of the original States, criminal and civil, as may be necessary and best suited to the circumstances of the district, and report them to Congress from time to time: which laws shall be in force in the district until the organization of the General Assembly therein, unless disapproved of by Congress but afterwards the Legislature shall have authority to alter them as they shall think fit.

ust. 6. The governor, for the time being, shall be commander in chief of the militia, appoint and commission all officers in the same below the rank of general officers all general officers shall be appointed and commissioned by Congress.

ust. 7. Previous to the organization of the general assembly, the governor shall appoint such magistrates and other civil officers in each county or township, as he shall find necessary for the preservation of the peace and good order in the same: After the general assembly shall be organized, the powers and duties of the magistrates and other civil officers shall be regulated and defined by the said assembly but all magistrates and other civil officers not herein otherwise directed, shall during the continuance of this temporary government, be appointed by the governor.

ust. 8. For the prevention of crimes and injuries, the laws to be adopted or made shall have force in all parts of the district, and for the execution of process, criminal and civil, the governor shall make proper divisions thereof and he shall proceed from time to time as circumstances may require, to lay out the parts of the district in which the Indian titles shall have been extinguished, into counties and townships, subject, however, to such alterations as may thereafter be made by the legislature.

ust. 9. So soon as there shall be five thousand free male inhabitants of full age in the district, upon giving proof thereof to the governor, they shall receive authority, with time and place, to elect a representative from their counties or townships to represent them in the general assembly: Provided, That, for every five hundred free male inhabitants, there shall be one representative, and so on progressively with the number of free male inhabitants shall the right of representation increase, until the number of representatives shall amount to twenty five after which, the number and proportion of representatives shall be regulated by the legislature: Provided, That no person be eligible or qualified to act as a representative unless he shall have been a citizen of one of the United States three years, and be a resident in the district, or unless he shall have resided in the district three years and, in either case, shall likewise hold in his own right, in fee simple, two hundred acres of land within the same Provided, also, That a freehold in fifty acres of land in the district, having been a citizen of one of the states, and being resident in the district, or the like freehold and two years residence in the district, shall be necessary to qualify a man as an elector of a representative.

ust. 10. The representatives thus elected, shall serve for the term of two years and, in case of the death of a representative, or removal from office, the governor shall issue a writ to the county or township for which he was a member, to elect another in his stead, to serve for the residue of the term.

ust. 11. The general assembly or legislature shall consist of the governor, legislative council, and a house of representatives. The Legislative Council shall consist of five members, to continue in office five years, unless sooner removed by Congress any three of whom to be a quorum: and the members of the Council shall be nominated and appointed in the following manner, to wit: As soon as representatives shall be elected, the Governor shall appoint a time and place for them to meet together and, when met, they shall nominate ten persons, residents in the district, and each possessed of a freehold in five hundred acres of land, and return their names to Congress five of whom Congress shall appoint and commission to serve as aforesaid and, whenever a vacancy shall happen in the council, by death or removal from office, the house of representatives shall nominate two persons, qualified as aforesaid, for each vacancy, and return their names to Congress one of whom congress shall appoint and commission for the residue of the term. And every five years, four months at least before the expiration of the time of service of the members of council, the said house shall nominate ten persons, qualified as aforesaid, and return their names to Congress five of whom Congress shall appoint and commission to serve as members of the council five years, unless sooner removed. And the governor, legislative council, and house of representatives, shall have authority to make laws in all cases, for the good government of the district, not repugnant to the principles and articles in this ordinance established and declared. And all bills, having passed by a majority in the house, and by a majority in the council, shall be referred to the governor for his assent but no bill, or legislative act whatever, shall be of any force without his assent. The governor shall have power to convene, prorogue, and dissolve the general assembly, when, in his opinion, it shall be expedient.

ust. 12. The governor, judges, legislative council, secretary, and such other officers as Congress shall appoint in the district, shall take an oath or affirmation of fidelity and of office the governor before the president of congress, and all other officers before the Governor. As soon as a legislature shall be formed in the district, the council and house assembled in one room, shall have authority, by joint ballot, to elect a delegate to Congress, who shall have a seat in Congress, with a right of debating but not voting during this temporary government.

ust. 13. And, for extending the fundamental principles of civil and religious liberty, which form the basis whereon these republics, their laws and constitutions are erected to fix and establish those principles as the basis of all laws, constitutions, and governments, which forever hereafter shall be formed in the said territory: to provide also for the establishment of States, and permanent government therein, and for their admission to a share in the federal councils on an equal footing with the original States, at as early periods as may be consistent with the general interest:

ust. 14. It is hereby ordained and declared by the authority aforesaid, That the following articles shall be considered as articles of compact between the original States and the people and States in the said territory and forever remain unalterable, unless by common consent, to wit:

Art. 1. No person, demeaning himself in a peaceable and orderly manner, shall ever be molested on account of his mode of worship or religious sentiments, in the said territory.

Art. 2. The inhabitants of the said territory shall always be entitled to the benefits of the writ of habeas corpus, and of the trial by jury of a proportionate representation of the people in the legislature and of judicial proceedings according to the course of the common law. All persons shall be bailable, unless for capital offenses, where the proof shall be evident or the presumption great. All fines shall be moderate and no cruel or unusual punishments shall be inflicted. No man shall be deprived of his liberty or property, but by the judgment of his peers or the law of the land and, should the public exigencies make it necessary, for the common preservation, to take any person's property, or to demand his particular services, full compensation shall be made for the same. And, in the just preservation of rights and property, it is understood and declared, that no law ought ever to be made, or have force in the said territory, that shall, in any manner whatever, interfere with or affect private contracts or engagements, bona fide, and without fraud, previously formed.

Art. 3. Religion, morality, and knowledge, being necessary to good government and the happiness of mankind, schools and the means of education shall forever be encouraged. The utmost good faith shall always be observed towards the Indians their lands and property shall never be taken from them without their consent and, in their property, rights, and liberty, they shall never be invaded or disturbed, unless in just and lawful wars authorized by Congress but laws founded in justice and humanity, shall from time to time be made for preventing wrongs being done to them, and for preserving peace and friendship with them.

Art. 4. The said territory, and the States which may be formed therein, shall forever remain a part of this Confederacy of the United States of America, subject to the Articles of Confederation, and to such alterations therein as shall be constitutionally made and to all the acts and ordinances of the United States in Congress assembled, conformable thereto. The inhabitants and settlers in the said territory shall be subject to pay a part of the federal debts contracted or to be contracted, and a proportional part of the expenses of government, to be apportioned on them by Congress according to the same common rule and measure by which apportionments thereof shall be made on the other States and the taxes for paying their proportion shall be laid and levied by the authority and direction of the legislatures of the district or districts, or new States, as in the original States, within the time agreed upon by the United States in Congress assembled. The legislatures of those districts or new States, shall never interfere with the primary disposal of the soil by the United States in Congress assembled, nor with any regulations Congress may find necessary for securing the title in such soil to the bona fide purchasers. No tax shall be imposed on lands the property of the United States and, in no case, shall nonresident proprietors be taxed higher than residents. The navigable waters leading into the Mississippi and St. Lawrence, and the carrying places between the same, shall be common highways and forever free, as well to the inhabitants of the said territory as to the citizens of the United States, and those of any other States that may be admitted into the confederacy, without any tax, impost, or duty therefor.

Art. 5. There shall be formed in the said territory, not less than three nor more than five States and the boundaries of the States, as soon as Virginia shall alter her act of cession, and consent to the same, shall become fixed and established as follows, to wit: The western State in the said territory, shall be bounded by the Mississippi, the Ohio, and Wabash Rivers a direct line drawn from the Wabash and Post Vincents, due North, to the territorial line between the United States and Canada and, by the said territorial line, to the Lake of the Woods and Mississippi. The middle State shall be bounded by the said direct line, the Wabash from Post Vincents to the Ohio, by the Ohio, by a direct line, drawn due north from the mouth of the Great Miami, to the said territorial line, and by the said territorial line. The eastern State shall be bounded by the last mentioned direct line, the Ohio, Pennsylvania, and the said territorial line: Provided, however, and it is further understood and declared, that the boundaries of these three States shall be subject so far to be altered, that, if Congress shall hereafter find it expedient, they shall have authority to form one or two States in that part of the said territory which lies north of an east and west line drawn through the southerly bend or extreme of Lake Michigan. And, whenever any of the said States shall have sixty thousand free inhabitants therein, such State shall be admitted, by its delegates, into the Congress of the United States, on an equal footing with the original States in all respects whatever, and shall be at liberty to form a permanent constitution and State government: Provided, the constitution and government so to be formed, shall be republican, and in conformity to the principles contained in these articles and, so far as it can be consistent with the general interest of the confederacy, such admission shall be allowed at an earlier period, and when there may be a less number of free inhabitants in the State than sixty thousand.

Art. 6. There shall be neither slavery nor involuntary servitude in the said territory, otherwise than in the punishment of crimes whereof the party shall have been duly convicted: Provided, always, That any person escaping into the same, from whom labor or service is lawfully claimed in any one of the original States, such fugitive may be lawfully reclaimed and conveyed to the person claiming his or her labor or service as aforesaid.

Be it ordained by the authority aforesaid, That the resolutions of the 23rd of April, 1784, relative to the subject of this ordinance, be, and the same are hereby repealed and declared null and void.

Done by the United States, in Congress assembled, the 13th day of July, in the year of our Lord 1787, and of their soveriegnty and independence the twelfth.


Northwest Ordinance

The Northwest Territory was largely inhabited by Native Americans when Congress passed the Northwest Ordinance in 1787.

After gaining independence from Great Britain, one of the many contentious issues facing the United States were competing claims to western lands. These lands were generally referred to as the Northwest Territory and included the current states of Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin, and part of Minnesota. The Northwest Ordinance (1787) was the third in a series of Congressional acts to outline the plan for organizing the territory into new states and their subsequent incorporation into the larger framework of American federalism. Congress passed the ordinance without discussion or comment. This might have been because congressional passage of the ordinance coincided with the Constitutional Convention taken in combination with the drafting of the U.S. Constitution, the law helped establish the national government over the state governments, while removing western lands as a point of contention from national discourse.

The Northwest Ordinance was desperately needed for several reasons. Virginia claimed much of the territory based on a reading of the state&rsquos original, colonial charter dating back to 1607. Smaller states blocked from expanding west rejected these claims to western lands. Debate over frontier territories was a key point of discussion at the Constitutional Convention, with representatives from smaller states such as Connecticut and Rhode Island insisting that Virginia and other states claiming large tracts of western land cede their privileges to the national government. Yielding to Congress allowed the Northwest Territory to be sold off, settled, and organized as new states without advantaging any single state over complication arose from states that used land bounties to recruit men for military service during the revolution. The use of land bounties created additional conflict because both individual states and the Continental Congress used them to fill the ranks of Continental forces. After the war, competing claims for lands in the west, especially in Kentucky, prompted feuds and legal disputes that took years to resolve in the court system. Finally, speculators and squatters claimed lands in the territory arguing that they had directly purchased land from Native Americans west of the Appalachian Mountains. In sum, there was no clear legal process for obtaining western lands prior to the Northwest Ordinance nor was political authority clear in the territories. Without clear, established authority and an equally clear process laying out the procedure of settling the frontier, the Northwest Territory would remain a bubbling cauldron of conflict between white settlers, squatters, speculators, and Native Americans seeking to assert their rights to frontier lands.

The Northwest Ordinance established clear processes for acquiring, settling and organizing western lands, while legitimizing the powers of the United States government. The Ordinance solidified federal power early in the ratification era by establishing Congress as the only authority controlling territories held by the United States. Further, the fact that the ordinance banned slavery in the territory asserted the supremacy of the new federal government to decide issues that generated sectional tensions. The prohibition of slavery in the territory, combined with ratification of the Constitution, effectively set up the conditions to suppress conflict over western expansion and the place of slavery in the territories until Missouri, the first state carved out of the Louisiana Purchase, applied for statehood. Slavery was fully protected in the original states, excepting those which abandoned the institution when they drafted new state constitutions during the Revolutionary War. It was demonstrably clear that the states carved from the Northwest Territory would not be slave states.

That the 1787 ordinance prohibited slavery and involuntary servitude was not as controversial as it might appear in the context of American history. Previous editions of the ordinance aimed to gradually end slavery in the territories. The 1784 version was supported by Thomas Jefferson and influential members of Congress their hope was that slavery and involuntary servitude would slowly fade away as the nation grew and settlers moved west.

The Northwest Ordinance was a highly technical piece of legislation designed to bring order to a process the U.S. government could not really control, though the law ultimately benefitted large landholders who were able to establish their claims to tracts in the Ohio Valley. George Washington held substantial tracts of land in fact, these lands were a considerable portion of his personal wealth by the time he became president. Thus, the ordinance protected the claims of those speculators who were able to verify their holdings. All three land ordinances defined the processes for settling western lands, though the 1787 version was the most detailed, specifying the population needed to become a state, for example. The ordinance also explained how townships were to be laid out and the formula for distributing town lots to settlers.

In addition to solving many frontier problems, the Northwest Ordinance of 1787 was critically important in the context of the Constitutional Convention. The ordinance was the answer to those who questioned the process of expansion, which some believed impossible if the nation grew too large physically. However, the law provided a workable solution to include new states as full and equal members of the republic and removed the issue of slavery, temporarily, from national discourse. The proposal enabled the infant republic to grow in a less chaotic way without contributing to the sectional tensions that emerging between the original thirteen states.

Bibliography:

Countryman, Edward. Rewolucja amerykańska. Revised Edition. New York: Hill and Wang, 2003.

Ellis, Joseph. American Creation Triumphs and Tragedies at the Founding of the Republic. New York: Vintage Books, 2007.

Jensen, Merrill. The Articles of Confederation An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution 1774-1781. Madison, Milwaukee, and London: The University of Wisconsin Press, 1966.

Van Cleve, George William. A Slaveholders&rsquo Union Slavery, Politics, and the Constitution in the Early American Republic. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010.



Uwagi:

 1. Connacht

  Zgadzam się z tobą, dzięki za pomoc w tym pytaniu. Jak zawsze cała genialna jest prosta.

 2. Kira

  IMHO Znaczenie zostało ujawnione od A do Z, afftor wycisnął wszystko, co jest możliwe, dla którego go szanuję!

 3. Tahbert

  Nie masz racji. Jestem pewien. Omówimy.

 4. Tezcacoatl

  Polecam odwiedzić stronę internetową, która ma wiele artykułów w tej sprawie.

 5. Madelon

  Mogę zaproponować Ci odwiedzenie strony internetowej, na której znajduje się ogromna liczba artykułów na interesujący Cię temat.

 6. Wyman

  To niezwykłe, bardzo dobry kawałek



Napisać wiadomość